Как работи MBBR при пречистването на вода

2024-03-12

Реакторът за биофилм с подвижно легло (MBBR) е процес на биологично третиране на отпадъчни води, който използва носители на биофилм за ефективно третиране на отпадъчни води. Ето общ преглед на това как MBBR работи при пречистване на вода:


Въвеждане на отпадъчни води: Отпадъчните води влизат в системата MBBR, съдържащи органични замърсители, азотни съединения и други замърсители, които трябва да бъдат пречистени.

Носител на биофилм: Системата MBBR съдържа пластмасови носители на биофилм с голяма повърхност. Тези носители осигуряват субстрат за растежа на полезни микроорганизми, които образуват слой биофилм.


Аерация: Системата MBBR се аерира, за да осигури кислород на микроорганизмите, прикрепени към носителите на биофилма. Аерирането насърчава растежа на аеробни бактерии, които разграждат органичните вещества в отпадъчните води.


Движение на носители на биофилм: Носителите на биофилм се движат свободно в реактора поради аериране и смесване. Това движение гарантира, че биофилмът остава активен и в контакт с отпадъчните води за ефективно пречистване.


Биологично третиране: Докато отпадъчните води преминават през системата MBBR, микроорганизмите върху носителите на биофилм метаболизират и разграждат органични замърсители, азотни съединения и други замърсители, присъстващи в отпадъчните води.

Нитрификация и денитрификация: Процесът MBBR улеснява както нитрификацията (преобразуване на амоняка в нитрат), така и денитрификацията (преобразуване на нитрата в азотен газ), като помага за отстраняването на азотните съединения от отпадъчните води.


Избистряне на отпадъчни води: След биологично третиране, пречистените отпадъчни води се подлагат на избистряне, за да се отдели пречистената вода от носителите на биофилма и всякакви суспендирани твърди вещества, останали в отпадъчните води.


Изхвърляне или повторна употреба: Избистрените отпадъчни води могат да бъдат изхвърлени в приемни водни обекти или допълнително пречистени за повторна употреба в непитейни приложения, като напояване или промишлени процеси.


Мониторинг и контрол: Системите MBBR са оборудвани със системи за мониторинг и контрол за оптимизиране на процеса на третиране, регулиране на скоростите на аериране и гарантиране, че отпадъчните води отговарят на регулаторните стандарти.


Поддръжка: Редовната поддръжка на системата MBBR, включително наблюдение на здравето на биофилма, почистване на носителите на биофилма и осигуряване на подходяща аерация, е от съществено значение за поддържане на ефикасна ефективност на лечението.


  • Email
  • Whatsapp
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy